Klagomål

Produkter som köps på www.smartlashes.se e-shop garanteras i 24 månader. För entreprenörer är garantiperioden 6 månader. Mer information finns i de allmänna villkoren. Säljaren ansvarar för alla produktfel som varan har när köparen tar över den eller som uppkommer under garantitiden. Det gäller inte fel som orsakats av felaktig hantering eller mekanisk skada. Kunden är skyldig att presentera de reklamerade varorna rengjorda, fria från alla föroreningar och hygieniskt rena. Säljaren har rätt att vägra att ta över för reklamationsförfarandet varor vars skick inte överensstämmer med grundläggande hygieniska principer.

Hur går man vidare med en reklamation?


Retur av varor via leveransföretag:

  • Skriv ut och fyll i reklamationsblanketten. All information som behövs för att fylla i formuläret finns på din faktura. Beskriv produktfelet så tydligt som möjligt

  • Bifoga en kopia av din faktura med ditt paket.
  • Förpacka varorna noggrant för att förhindra skador under transporten.

Intersmart, s.r.o.

Nekvasilova 692/27

Prag 8 186 00

Tjeckien


Vid mottagandet av varorna kommer vi att kontrollera dem och överlämna dem till reklamationsavdelningen. Klagomål kommer att avgöras inom 30 dagar från det att klagomålsförfarandet inleddes.
Vi ersätter endast portokostnaderna för att skicka en reklamation om reklamationen godkänns och följesedeln skickas inom 15 dagar från utfärdandet